Arsiv Bölümü

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/islamikariyer.com/httpdocs/modules/archive/archive.inc on line 53.

Büyük Taşlar, Küçük Taşlar

Geçenlerde, şu dünya hayatının dünyevî açıdan nasıl en verimli şekilde yaşanacağı üzerine kafa yoran ve bilvesile şu dünya hayatının uhrevî açıdan nasıl en verimli şekilde yaşanacağını düşünen bizlerin de tatbik edebileceği fıtrî tesbitlere ulaşan bir kişiden anlamlı bir ders edindim. Bu ders, şöyle:

Batı dünyasında çok üzerinde durulan bir konu olarak zamanın verimli kullanımı hakkında düzenlenen kurslardan birinde, öğretmen, her biri birer meslek erbabı olan öğrencilerine pratik bir ders vermeyi düşünür ve masanın üzerine kocaman bir kavanoz koyar. Sonra, bir torbadan irice kaya parçaları çıkarır, dikkatlice üst üste koyarak kavanozun içine yerleştirir. Kavanozda taş parçaları için yer kalmayınca, sınıfa sorar: "Kavanoz doldu mu?"

Sınıftaki herkes, "Evet, doldu" cevabını verir.

İlişkilerin Mimarisi- Duygusal Zeka

Günümüzde iş hayatında başarılı ve aile hayatında mutlu olmanın anahtarı Duygusal Zekada saklı. Kişi, yaşamı boyunca yaşadığı ortamı ve çevresini güzelleştirmekten sorumlu. Kısacası, yaşamın ve ilişkilerimizin mimarı olmaktan sorumluyuz. İnsanın hayatta en büyük yaşam amacı olmalı bu.

İlişkiler mimarisinde çok başarılı olmuş veya çok başarısız olmuş insanları çevremizde görüyoruz. Bazıları bunu başarabiliyor. Bazıları ise başaramıyor. Başaranlara baktığımız zaman kendileri ve çevreleri ile daha barışık olduklarını görüyoruz. Bu kişiler hayattan daha fazla keyif alıyorlar. Çevrelerine olumlu bir hava yayıyorlar. İlişkileri çok daha güçlü. Hem iş yaşamlarında köklü arkadaşlıklar kurabiliyorlar; hem de özel yaşamlarında sevilen bir eş, iyi bir ebeveyn veya hayırlı bir evlad oluyorlar. Nedir bunun sırrı?

Bir çok kişinin sandığı gibi, duygusallık ve duygusal zeka arasında doğrudan bir ilişki yok.

İNSANLAR EN ÇOK NEDEN KORKUYOR*

İNSANLAR EN ÇOK NEDEN KORKUYOR*

Bu korkuya çare yok!

21 bin kişiyle görüşülerek yapılan araştırmada, Türk milletinin en çok korktuğu şey ortaya çıktı. Ancak onun da çaresi yok!

Araştırma şirketi GfK’nın, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 20 ülkede gerçekleştirdiği "Endişeler Araştırması"na göre, Türkiye’de kişisel korkular içinde "aile içinde ölüm ya da ciddi hastalık/yaralanma" yüzde 47 ile birinci sırada yer alıyor. "Eşten/sevgiliden ayrılma endişesini" en çok Ruslar ve Türkler duyuyor.

Ünite Yönetimi

DESANTRALİZE ŞİRKETTE GİRİŞİMCİLİK VE KOORDİNASYON

BÖLÜM1: GİRİŞİMCİLİĞİN ÂDEMİ MERKEZİLEŞTİRİLMESİ

A )Ünite Yönetimi:

Uyumlu Şirket

GİRİŞ:

DİNAZOR ŞİRKETLER MÜZESİ:

Kitabın konusu, amaçlarını yeniden belirlemek ve kendilerini yeniden düzenlemek ihtiyacıyla karşılaşan şirketlerdir. İş dünyasında şirketlerin bazıları daha şimdiden kurtarılamama tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Bunlara dinazorlaşmış şirketler deniyor. Uyum kabiliyeti olmayan bu şirketlerin pekçoğu yüzyılın sonuna kadar kaybolup gideceklerdir.

Teori Z (Japon Şirketlerinin İşleyişi)

BÖLÜM 1: NEDEN ÖĞRENMELİYİZ?

TEORİ Z:

Verimlilik artışında kilit etkenin işçilerin yönetime katılmasını savunmaktır. Z teorisi üç temel noktaya dayanır: güven, düşünceli ve zeki olabilme yeteneği, yakınlık.

Nasıl Bir Yöneticisiniz

GİRİŞ :

Yöneticiliğe Yaklaşımınız Nasıl?

Ne tip bir yöneticisiniz? Yöneticiyi, başkalarının yaptıkları işten sorumlu kişi olarak tanımlıyoruz.

Japon Yönetim Teknikleri

BÖLÜM 1

Japonya’yla Rekabete Giriş......:

Japonya’daki Japon şirketlerini yenmek için belirlenen stratejiler:

Japonya’dakine eşit yada onların üstünde kalite düzeyleri saptamak.
Japonya’daki verimlilik düzeyine ulaşmak.
Çalışmayı üç vardiya halinde düzenlemek.
Sürekli kendini geliştirme maliyetleri düşürüp fiyatları artırmaya yönelik baskı.

Gerilim Altındaki Yönetici

BÖLÜM-1

Çağdaş Yöneticinin Yaşamı Ve Gerilim

Kronikleşmiş gerilim bugün tüm yöneticileri tehdit eden başlıca sağlık sorunu olmuştur. Kendi teknolojimizin kurbanı olduğumuz kesinlikle ortadadır. Teknolojinin hızla gelişmesiyle, modern makinelerin hızı iç bünyemizdeki sistemlerin de hızlanmasına yol açmış, bazılarının “telaş hastalığı” diye adlandırdıkları yeni bir hastalığın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Gerilim Ve Kalp

Başarılı Toplantı

ÖNSÖZ

Bu kitap bir toplantıda nasıl en iyi şekilde hitap edileceğini; kendini savunmanın ve düşünüp konuşmanın temel kurallarını; bir toplantıya nasıl hazırlanılıp, bunun nasıl örgütlenip nasıl yürütüleceğini; kürsüden veya dinleyici sıralarından toplantıyı nasıl kazanacağınızı; basınla nasıl başa çıkacağınızı ve kamera karşısında nasıl davranacağınızı açıklıyor.

1.TOPLANTILARDA HİTAP

Ayakta Düşünmek:

Ayakta iken hakimsinizdir. Oturduğunuzda ise herkesle aynı seviyede.

Başarısız Yöneticiler

İşinizi Ne Gözle Görüyorsunuz?

Bazı Yöneticiler Görevlerini Yanlış Anlar

Yöneticiler, sorumluluk isteyen yeni görevlerinde, tek başına karar verme imtiyazından hoşlanıyor olsalar da, yalnızlık çekmedikleri o “eski günler”i özlemeden edemezler. Bu yüzden, “arkadaşlardan biri”ymiş gibi davranmaya başlarlar. O zaman da, çoğunlukla çevrelerindeki kişilerin saygısını kaybederler. Laubalilikten nefret doğar diye eski bir atasözü vardır. Astlar üstlerine saygı duymak isterler.

Toplantı Sanatı

GİRİŞ:

Kitaba başlarken iki noktayı göz önünde bulundurdum:

1)Toplantıların çoğunlukla kötü ve ürkütücü bir niteliğe sahip olması

2)Toplantıların çok daha iyi olabileceğine olan inancım

Toplantılara değişik sıfatlarla katıldım. yönetim danışmanı olarak katıldığımda nelerin değişebileceği hakkında kararımı verdim.

Yöneticilik Dersleri

1.BÖLÜM - LİDERLİK VİZYONU:

Bir Liderin Düşleri

“Tarih, düş görenlerin mülküdür. Bugün dünya tarihine biçim vermekte olan bütün insanların gençken büyük düşleri olmuştur. Kişiliği yapan, düşlerdir. Seyir halindeki geminin dümenidir düş. Küçük ve gözden ırak görünebilir, fakat geminin rotasını o belirler. Düşsüz hayat, dümensiz gemi gibidir.”

Yönetimde 32 Altın Kural

Bölüm 1

Başarınızı en fazla etkileyecek kişiler seçin; onları doğrudan etkileyecek, kişisel Kitap olarak ve sürekli irtibat halinde bulunun

Bu kitabın iki hedefi var;

Önce herkesin, meslek hayatında sık sık yaptığı hataları göstererek uyarılarda bulunmak

İkincisi, yönetimde 32 altın kuralı, özellikle iş hayatında fazla tecrübesi olmayan genç kadın ve erkekler için yazdım.

Zirveye Götüren Yönetim Bilinci

Eğer bir iş başarılı ise, yöneticileri başarılı demektir. Yöneticisi başarısız bir kurumun başarılı olması ve başarısını devam ettirebilmesi mümkün dahilinde değildir. Çünkü yönetici kurumun beyni, yönetimde ana kumanda merkezidir.

Yönetimin başarılı olması için bir takım noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. bunlar:

A) Planlama: Neyin, nerede, ne zaman, kim tarafından ve nasıl yapıla-cağının önceden tasarlanmasıdır. Riski en aza indirmeye yardımcı olur.

Zirveye Götüren Yol

1-Yönetimle ilgili yüzyıllara uzanan bir bilgi birikimin varlığı, bu varlığı kullanırken gerekli olan yetenek, yeryüzünde pek çok insanın yöneticilik yaparak geçimini sağlaması, yönetimin hem bilim ve sanat, hem de bir meslek olduğunu ortaya koyuyor.

İnsanlar vardır, bilgiye sahiptirler; fakat beceremezler. İnsanlar vardır, becerirler, fakat bilgileri noksandır. İdeal olanı hem bilmek hem de becermektir.

Siz de bilgi ve becerilerinizi yoklayın. Noksan olan birşeyler mi var? Mutlaka tamamlamalısınız.

Yetki Devri

1.BÖLÜM

YÖNETİMDEKİ YETKİ VE GÖREV DEVRİMİNİN ÖNEMİ

İlginç bir zamanda yaşıyoruz. Sürekli yeni değişimler ve eğilimler içindeyiz. Bazı belirgin eğilimleri dikkate almak, günümüz yönetim kademelerinde bulunan ve yarın bu eğilimlerle başa çıkmak durumunda kalacak olanlara yararlı bir çerçeve sağlar. Yetki ve görev devrinin öneminin artmasında Rekabet ve Üretkenlik, Ekonomik değişiklikler, Demografik değişiklikler ve değişim hızı sayılabilir.

Yenilikçi Birey Zinde Toplum

“Toplumumuz ve toplumdaki her şey kokuşmuş”. Bütün bu değişiklikler karşısında insanlar yalnızca hareketsiz gözlemciler olmayıp aynı zamanda değişikliklerin üretiminde yardımcı öğelerdir. Bu kokuşmuşluk değil, dinamizmdir. Toplumlarda gelişmenin ve gerilemenin öğelerini anlamaya başlıyoruz. Fakat toplumsal yenilenme tümüyle bireylere bağlıdır ve bireylerin günümüzde çeşitli sorunları vardır.

Sorun Çözme Tekniği

İNSANLAR VE SORUNLAR

Sorun çözme yeteneği yöneticiliğinin mihenk taşıdır. Sorunlar yöneticinin işinin sürekli bir parçasıdır. O yalnızca doğru bir çözüm bulma değil, insan faktörünü hesaba kattığı için başarılı olacak tek çözümü bulma gereksinimindedir. Ama ne yazık ki, insanlar bu konuyu sistematik bir yöntem ile ele almadıkları için genellikle görevi iyi yerine getirememektedirler. Oysa böyle yöntemler vardır ve gerekli beceriler edinmek isteyen yöneticiler bunları etkili bir şekilde kullanabilirler.

Mükemmele Ulaşanlar

ÖNSÖZ

-Yönetici, hedefi ve ona giden yolları tespit eden, bu yolları saptarken içinde bulunduğu ahvalin durum muhakemesini yapan bu yoldan geçişin zamansal ve parasal plan ve programlarını düzenleyen, bu planları uygulayan ve bu uygulamada pratik zeka ve tükenmez enerjisini kullanan kişidir.

Motivasyon El Kitabı

GİRİŞ

´Her sorunun üç çözümü vardır: Benim çözümüm, sizin çözümünüz ve gerçek çözüm.´ Çin Atasözü

Birisini birşey yapmaya zorlayabilirsiniz, ama o kişiyi bu şeyi yapmak istemeye kesinlikle zorlayamazsınız. İstemek için gereken arzu içimizden gelir ve motivasyon da içten zevk almamızı sağlayan içten gelen en büyük güçtür.

Bu kitap modern yönetim üzerine bir denemedir. Bir işletmenin en iyi verim elde edebilmesi, ücretli işçilerinin de işi kendisininmiş gibi kabul etmesine bağlıdır.

İş Planlaması

1. BÖLÜM: İŞ PLANLAMASINA GİRİŞ

İş Dünyası Savaşları

İş adamları için başarıyı sağlayan etkenler kumandanlar için çok önemli olan etkenlerde aynıdır. İş savaşlarında başlıca stratejiler:

a)Engelleme

b)Saldırı

c)Savunma

d)Bağlaşma

e)Destek

Engelleme:

İnsan Kaynakları

1.BÖLÜM: Temel Amaç: Organizasyonun Verimliliği:

Pazardaki diğer organizasyonlardan daha üstün üretim yapmak ya da hizmet vermek.
Organizasyonun Pazar payını yükseltmek.
Teknoloji açısından sektörün liderliğini üstlenmek.
Optimum işlen düzeyine ulaşmak.
Satış hacmini ve karı yükseltmek.
Yapılan yatırımlardan yeterli getiri elde etmek.
Masrafları azaltmak ve israfı önlemek.
Çalışanların moralini yükseltmek.
Organizasyonun imajını güçlendirmek.

İmaj Faktörü

İmaj Faktörü Nedir?

Şirket içi tanıtımı ve daha iyi bir iş bulmayı etkileyen kişisel imaj ve çalışma tarzına kadar uzanan geniş kapsamlı bir kavramdır.

Gemisini Yürüten Kaptan

YÖNETİM

Başkaları yoluyla sonuç elde etme tekniği, en çok üstünüzden yakınırsınız üstünüzün kaderinizi hep elinde tutacağını sanırsınız. Az Mutluluğa karşı pek çok üzüntü ve sıkıntı verir.

Doğru İşe Doğru Eleman

1-BÖLÜM

Tam Kullanılmayan Kaynak: İnsan

Yönetim, sonuçlara ulaşılmak için kaynakların kullanımıdır. İki çeşit kaynak vardır. Birincisi insan, para, makine vb. ikincisi de fikirler, liderlik, ilham. Bunlar olmaksızın sizin sonuca ulaşmanız imkansızdır. Bu kaynakları içinde de en önemli olan da insandır. Her bir kaynak için belirli bütçeler oluşturulur ve bunlarla yönetimi en iyi şekilde yapıp, amaca ulaşmak istersiniz. O halde en önemli kaynak dediğimiz insan içinde bir bütçe ayrılmalıdır. Onun eğitimi, motivasyonu sağlanmalıdır.

Başarının Olmayan Rotası

Yönetim danışmanları için Amerika´da ´şirket doktoru´ benzetmesi yapılır. Bir şirket doktorunun iş yaşamına ilişkin teşhisleri neler olabilir? Yazar iş hayatı ile ilgili problemleri şu şekilde teşhis ediyor.

* İş yaşamı sorunlu

* Sorunlar yaygın

* Sorunlar şiddetli

* Değişen iş yaşamı koşullarında artık başarının belli bir rotası yok

* İş yaşamı, yaşam kalitemizi etkiliyor, hem de çok kötü bir şekilde

Teşhis 1: İş Yaşamı Sorunlu


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız


data-ad-client="ca-pub-2336117989709366"
data-ad-slot="5297746677"
data-ad-format="auto">

Google
 

Son yorumlar

Anket

$res[title]
"; } } /* echo "

"; $gun = date('Y-m-d'); echo "

"; $rs = mysql_query("SELECT name,tid,sebil FROM kariyer_term_data WHERE gun='$gun' ORDER BY top DESC "); if(mysql_num_rows($rs)){ $i=1; while($res = mysql_fetch_array($rs)){ //$res[name] = eregi_replace('<','<',$res[name]); if ($res[sebil]=='') $res[sebil] = 'taxonomy/term/'.$res[tid]; echo " $res[name] . "; } }else{ $rs = mysql_query("SELECT tid FROM kariyer_term_data ORDER BY tid DESC"); if(mysql_num_rows($rs)){ $i=1; $gun = date('Y-m-d'); while($res = mysql_fetch_array($rs)){ mysql_query("UPDATE kariyer_term_data SET gun='$gun', tgun=tgun+1 WHERE tid='$res[tid]'"); $i++; if ($i%50==0 && $i>49){ $gun = strtotime($gun); $gun = date('Y-m-d',mktime(0,0,0,date('m',$gun),date('d',$gun)+1,date('Y',$gun))); } } } } echo "

"; mysql_free_result($rs); */ ?>

islamikariyer.com (2006-2008).