Arsiv Bölümü

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/islamikariyer.com/httpdocs/modules/archive/archive.inc on line 53.
Tarih

ÖSS adaylarına müjde!

Üniversite adayalarına müjde. YÖK, üniversite kontenjanlarını artırma kararı aldı. Buna göre, kontenjanlar belli bir standartta otomatik olarak artacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), gelecek akademik yıl için üniversitelerin kontenjanlarını artırmak üzere yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. Bu düzenlemeyle, üniversitelerin kontenjanlarında yüzde 25'in üzerinde artış olması planlanıyor.

YÖK, üniversitelerin kontenjanlarını arttırmak için bir formül geliştirdi. Buna göre, kontenjanlar belli bir standartta, bu formüle göre otomatik olarak artacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerin kontenjan sayıları ile ilgili olarak AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Son OKS'de neler değişecek?

Bu yıl son kez düzenlenen OKS sınavında sorular eskiye göre daha sınırlı konulardan seçilecek. Sorular çoktan hazırlandı. 20 değişik üniversiteden 80 öğretim üyesi bu soruları son kez gözden geçiriyor.

Yıllardır büyük eleştirilere neden olan Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) bu yıl 8 Haziran Pazar günü son kez yapılacak. Anadolu, Anadolu Meslek ve Fen Liseleri ile merkezi sınavla öğrenci alan ancak yerleştirmelerini sonuçlara göre kendileri yapan özel okullar da son kez öğrencilerini OKS ile belirleyecek. 915 bini aşkın öğrencinin başvurduğu OKS'nin ardından önümüzdeki yıldan itibaren bu okullara öğrenciler Seviye Belirleme Sınavı (SBS), Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) ve Davranış Puanı (DP) olmak üzere üç ana unsura dayanan Ortaöğretim Geçiş Sistemi'ne göre yerleşmeye başlayacak. OKS'nin bu yıl son olmasının yanı sıra bir başka özelliği de sınavın kapsamının daraltılması ve soruların niteliğinin değişmesi oldu. Bu dosyada OKS'de "değişen" ve "değişmeyenleri" bulacaksınız.

Stresle Başaçıkma

Stres, kişinin başetme yeteneğini aşan ya da zorlayan bir durum algılandığında ortaya çıkan bir tepki olarak tanımlanır. Bireyin başetme yetenekleri, stresli olayın üstesinden gelebilecek düzeyde olduğu sürece, kişi kendini aşırı gerilimden uzak tutabilir. Ancak olayın gerektirdikleri, kişinin başetme kaynaklarından daha ağır ise, bir dengesizlik durumu gelişir ve bedene fiziksel ve psikolojik taşıma kapasitesinin üstünde bir ağırlık yüklenir. Belki bu ağır yükü bir yere kadar taşıyabilirsiniz. Bedeniniz geçici bir dengesizliği hoşgörebilir ve silkinerek eski haline dönebilir. Ancak bu durum devam ederse, aşırı stresin işaretleri belirir ve arkasından bir tükenmişlik durumu ya da stresle ilgili diğer hastalıklar gelir.

Konsantrasyon ve Dikkat Eksikliği Nasıl Giderilir?

ÖSS, OKS, SBS ’ye sayılı günler kala heyecan artıyor. Bilgi eksikliğinin dışında sizi başarısızlığa götürecek en büyük problem olarak görülen dikkatsizlik ve konsantrasyon eksikliği nasıl aşılır?

“Sınavda uzun süre kalmak bana zor geliyor”
“ O soru da yanlış yapılır mıydı? ”
“ Çok fazla işlem hatası yapıyorum.”
“ Yanımda oturanın kitapçıkta benden ilerdeki sayfada olması, sınav gözetmeninin davranışları v.s dikkatimi dağıtıyor.”
“ Sınav sırasında bir soruya takıldığımda, başka soruya geçsem de dikkatimi toplayamıyorum”
“ Sınav sırasında iki üç soru yapamadığımda moralim bozuluyor.”

Zoolog

TANIM

Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen, onları özelliklerine göre sınıflandıran ve çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkilerini araştıran kişidir.

GÖREVLER

Ziraat Makineleri Tamircisi

TANIM

Ziraat makine ve aletleri olarak kullanılan ekme, biçme, sulama ve ilaçlama araçlarında ortaya çıkan bozuklukları belirleyip onaran kişidir.

GÖREVLER

- Makinenin şemasını okur, - Bozulan kısmı belirler, - Parça değiştirmek gerekiyorsa yeni parçayı sağlar, - Bozulan kısmı onarır, - Yeni veya onarılmış makineyi ayarlar ve dener.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel özürlü öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı

TANIM

Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir.

GÖREVLER

Yönetici Sekreteri

TANIM

Yöneticinin kurum veya kuruluş içindeki dışındaki kişilerle iletişimini, günlük, haftalık çalışma programının uygulanmasını sağlayan, yöneticinin günlük işlerini organize eden, yazışma ve dosyalama işlemlerini yürüten kişidir.

GÖREVLER

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Meslek Elemanı

TANIM

Otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan kişidir.

GÖREVLER

Yer Hostesi

TANIM

Biletlerini alan uçak yolcularının; uçağa bininceye kadar gerekli olan tüm işlemlerini yapan kişidir.

GÖREVLER

Yeminli Mali Müşavir

TANIM

Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve beyannamelerin yasa ve yönetmelik hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini onaylayan kişidir. (Yeminli Mali Müşavirler defter tutamazlar.)

GÖREVLER

Yazılım Mühendisi

TANIM

Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir.

GÖREVLER

Yapı/ Yapı Ressamlığı/ Harita ve Kadastro Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita ve Kadastro meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita ve Kadastro meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Yapı Yalıtımcısı

TANIM

Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan kişidir.

GÖREVLER

Yapı yalıtımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda;

Yapı Ressamlığı Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, yapı ressamlığı meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Yapı Ressamı

TANIM

Mühendisler tarafından tasarlanan inşaat ön projelerini ve detay resimlerini istenilen ölçülere ve standartlara uygun olarak çizen kişidir.

GÖREVLER

Yapı Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, yapı meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Yalıtım Teknikeri

TANIM

Tüm alt ve üstyapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri ilgili mühendis (inşaat, kontrol, makine) veya mimar gözetiminde yapan ve bu alanda çalışan işçilere nezaret eden teknik elemandır.

GÖREVLER

Yağ Teknikeri

TANIM

Bitkilerden yağ üreten işletmelerde gıda mühendisi ile teknisyen ve işçiler arasında görev kişidir.

GÖREVLER

Gıda mühendisinin hazırladığı plana göre; - Yağı çıkarılacak meyve veya tohumların (zeytin, pamuk, ayçiçeği vb.) niteliklerini analiz eder, - Yağın çıkarılması için planlanan işlemlerin yürütülmesini sağlar, - Çıkan yağı laboratuarda inceler, - Yağın istenilen nitelikleri kazanması için uygulanması planlanan işlemleri yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Yabancı Dil Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca dillerinden ya da diğer dillerden birinde eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Vitrin Kuyumcusu

TANIM

Değerli maden ve taşlardan oluşan takı ve süs eşyalarının vitrinde estetik bir zevke göre düzenlenmesini yapan ve satış faaliyetlerini yürüten kişidir.

GÖREVLER

Veteriner Sağlık Teknisyeni

TANIM

Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde veteriner hekim nezaretinde koruyucu sağlık hizmeti veren kişidir.

GÖREVLER

- Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolünde hastalık taramaları yapar,
- Hayvanlara koruyucu aşılar yapar (şap, şarbon, kuduz gibi),
- Hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri alır,
- Hasta hayvanların ayrılmasını ve buna ilişkin bürokratik işlemleri yürütür,
- Hayvan ıslahında (tabi ve yapay tohumlamada) görev alır.

Veteriner Hekim

TANIM

Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.

GÖREVLER

Vergi Denetmeni

TANIM

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın denetim elemanıdır.

GÖREVLER

Vergi Denetmenlerinin görev ve yetkileri şu ana başlıklar altında toplanmaktadır. - Mali yasalarla verilen inceleme, denetim ve teftiş görevleri, - Soruşturma görevleri, - Diğer idari görevler.

1. Mali Kanunlara Göre Yaptıkları Görevler

Vargel ve Planyacı

TANIM

Çeşitli büyüklükte makine parçalarının yüzeylerini kaba ve orta incelikte talaş kaldırarak işleyen kişidir. (Planya, tablanın ileri-geri hareketi ile, vargel ise bıçakların ileri-geri hareketi ile talaş kaldırma işlemini yapar.)

GÖREVLER

- Yüzeyi işlenecek makine parçalarının teknik resimlerini okuyup inceler, - İş için gerekli malzemeyi belirler ve sağlar, - Teknik resime veya örneğe göre yüzey işlemlerini yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Ütücü

TANIM

Isıtılmış ütü ile giyim eşyası, tekstil ürünleri vb eşyaların ara ve son ütüleme işlemini yapan ve bu ürünleri şekillendiren kişidir.

GÖREVLER

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma bilgileri doğrultusunda mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Üstün Zekalılar Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda üstün zekalı öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Üstün zekalılar öğretmeninin, üstün zekalı öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları hangi yöntemlerle kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.

Üstün zekalılar öğretmeni bu program çerçevesinde;

Üretim Mühendisi

TANIM

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarının tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışan kişidir.

GÖREVLER

Uzay Mühendisi

TANIM

Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir.

GÖREVLER

Sivil ve askeri kuruluşlarda;
- Yer çevresinde yörüngeye konulacak insanlı ve insansız uydu ve diğer uzay araçları ile bunları yörüngeye koyacak roketler üzerinde araştırmalar ve deneyler yapar,
Uydularla haberleşme amacıyla çalışmalar yapar,
- Bunun yanında, akademik kuruluşlarda şu proje ve endüstriyel faaliyetleri yürütür:


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız


data-ad-client="ca-pub-2336117989709366"
data-ad-slot="5297746677"
data-ad-format="auto">

Google
 

Son yorumlar

Anket

$res[title]
"; } } /* echo "

"; $gun = date('Y-m-d'); echo "

"; $rs = mysql_query("SELECT name,tid,sebil FROM kariyer_term_data WHERE gun='$gun' ORDER BY top DESC "); if(mysql_num_rows($rs)){ $i=1; while($res = mysql_fetch_array($rs)){ //$res[name] = eregi_replace('<','<',$res[name]); if ($res[sebil]=='') $res[sebil] = 'taxonomy/term/'.$res[tid]; echo " $res[name] . "; } }else{ $rs = mysql_query("SELECT tid FROM kariyer_term_data ORDER BY tid DESC"); if(mysql_num_rows($rs)){ $i=1; $gun = date('Y-m-d'); while($res = mysql_fetch_array($rs)){ mysql_query("UPDATE kariyer_term_data SET gun='$gun', tgun=tgun+1 WHERE tid='$res[tid]'"); $i++; if ($i%50==0 && $i>49){ $gun = strtotime($gun); $gun = date('Y-m-d',mktime(0,0,0,date('m',$gun),date('d',$gun)+1,date('Y',$gun))); } } } } echo "

"; mysql_free_result($rs); */ ?>

islamikariyer.com (2006-2008).