İçe Dönük Düşünen Tip

İÇEDÖNÜK DÜŞÜNEN TİP

Bir şeyleri parçalara ayırmaktan hoşlanırlar ve yöntemi anlayarak çalışırlar. Uygulamalı bir örneğini görmedikçe kavram ve teorilerle ilgilenmemelerine rağmen tipik olarak güçlü sonuçları anlama gücüne sahiptirler. Eylemde olduklarında gelişirler ve genellikle korkusuzdurlar. Bağımsızdırlar. Bir sonraki adımlarında kendi kararlarını vermede serbestliğe ihtiyaç duyarlar. Mantıksal analizlerde iyidirler ve uygulanabilir durumlarda onu kullanmaktan hoşlanırlar.

İçe Dönük Düşünen Tip Kişilik Analizi: İçe Dönük Düşünen Tip

Maceracı bir ruha sahiptirler.
Motosiklet kullanmak, uçak kullanmak, dalış yapmak, sörf yapmak onlar için oldukça ilgi çekicidir.
Kendi sahip oldukları yeteneklerini engellediğini düşündükleri için kurallara ve düzenlemelere inanmazlar.
Zamanlarını yalnız geçirme eğilimindedirler ve bundan da hoşlanırlar. Yalnız kaldıklarında dış dünyadan gelen kişisel gerçeklerin büyük bir kısmını özümseyebilirler, ayrıştırabilirler ve karar verebilirler.
Kendi sahip oldukları duygulara dikkat etmezler ve onlardan kuşku duyup onları ihmal ederler. Çünkü değer yargıları ve duygusal tepkileri arasındaki ayrımı yapmada güçlükleri vardır.
Eylem merkezlidirler. Bütün gün bir masada oturan insan değillerdir.
Uyumlu ve oldukları gibidirler.
Kişisel değerleri temel alan yargılamalar yapmaktan kaçınırlar.
Başkalarını nasıl etkileyecekleri konusunda doğal davranamazlar. Genellikle güçlü teknik becerilere sahiptirler. Detaylara ve uygulanabilir şeylere odaklanırlar. Bu, onların etkili karar vermelerini sağlar.
Aşırı stresli olan bir içedönük düşünen kişi, düşüncesiz öfke patlamaları gösterebilir.
Kriz durumlarında mükemmeldirler. Bir projeyi izlemede yeteneklidirler.
Okullarda sıkıntıya düşmezler.
Genellikle bireysel olarak sabırsızdırlar.
İyimserdirler, oldukça neşelidirler, eşlerine sadıktırlar, isteklerinde anlaşılmaz değillerdir ve içtendirler.
Yetenekli atletlerdir ve el göz koordinasyonunda çok iyidirler.
Birçok doğal yeteneğe sahiptirler. Ayrıntılı mantıksal analizleri ve teknik beceriyi gerektiren eylem merkezli görevlerde kendilerine ana görev verildiğinde (kendileri merkeze alındığında ya da o görevin başına getirildiklerinde) mutlu olurlar.
İçe Dönük Düşünen Tip 3 Kişilik Analizi: İçe Dönük Düşünen Tip

Meslek seçimi:

Meslek özelliklerini mümkün olduğunca uzun uzun araştırmaktan hoşlanırlar. Sabit ve güvenli bir gelecek sağlayan ideal bir meslek ararlar. Her şeyi anlama ihtiyacındadırlar, bir mesleğe odaklanmaları zor olabilir. Özel yetenekleri kullanmada özgürlüğe izin veren bir iş isterler.

Meslek özellikleri:

Mükemmel derecede denebilecek şekilde mantığı kullanma, bir şeylerin nasıl çalıştığını keşfetme, sınırsız bilgilerinin sonuçlarını kullanma ve problem çözme yetenekleri vardır. En iyi ellerini kullanarak öğrenirler. Bir şeylerin nasıl ve niçin çalıştığı ile ilgilidirler. Yüksek düzeyde uygulamacı ve gerçekçidirler. Yapılandırılmış ve sistemli bir şekilde düzene sokulmuş çevrelerde iyi işler gösteremezler. Gelecekten çok, anı yaşamaya odaklanırlar. Çeşitlilikten ve yeni yaşantılardan hoşlanırlar. Sürekli olarak çevreleri hakkında gerçek bilgilere sahiptirler. Mükemmel endişe gidericidirler (problem çözücüdürler), uygulanabilir problemlere çok çabuk çözümler bulmaya yeteneklidirler. Sonuç merkezlidirler, çabalarını sonuçlarını hemen görmekten hoşlanırlar. Bağımsız ve kararlıdırlar, genellikle kendilerini zor durumlarda bırakmaktan hoşlanmazlar. Başkalarıyla genellikle iyi geçinirler. Bilgiye ve yeteneğe her şeyin üstünde değer verirler. Eylemle gelişen risk alıcıdırlar. Kendilerine güvenlidirler. Teori ve soyut fikirlerden hoşlanırlar. Bir şeylerin altında yatan gerçekleri analiz ederek anlamak isterler. Bağımsız ve özgündürler. Yalnız başlarına iyi çalışırlar. Rehberlik etmeyi ve izlemeyi istemezler. İşlerinde uygulama ile özel olarak ilgili değillerdir. Yaratıcıdırlar. Gelecek yönelimlidirler. Genellikle hayranlık uyandırıcı ve beceriklidirler. Kendi sahip oldukları fikirlere başkalarının fikirlerinden daha çok güvenirler. İçedönük düşünen kişiler birçok farklı görevlerde iyi olma yeteneklerine sahip oldukları için şanslıdırlar. Onların içedönük ve düşünen tercihleri onlara dikkatlerini bir yerde toplama yeteneği sağlar. En iyi kendi kendileriyle çalışarak yaparlar.

İçe Dönük Düşünen Tip 4 Kişilik Analizi: İçe Dönük Düşünen Tip

Olası meslekler:

Uygulamalı bilimler

Tamircilik

Polis ve detektiflik

Hastalık uzmanı

Güvenlik

İstatistik

Bilgisayar programcıları, sistem analistleri ve bilgisayar animasyon ve uzmanları

Atletler

Üniversite profesörleri

Pilotlar, sürücüler, motosiklet sürücüleri

Mühendisler

Strateji planlayıcıları

Müteahhitler

Matematikçiler

Fotoğrafçılar

Teknisyenler

Marangozlar

Bilim adamları özellikle fizik ve kimyacılar

Teknik yazarlar

Orman korucuları

Adli araştırmacılar

Park görevlileri

Avukatlar/Yargıçlar

İçe Dönük Düşünen Tip 5 Kişilik Analizi: İçe Dönük Düşünen Tip

Öğrenme stili:

Çok meraklıdırlar. Yeni materyal için mantıksal kategorileri düşünerek öğrenirler. Materyalleri açık bir şekilde sunan öğretmenleri isterler. İçsel verilerindeki ilkelerin temelini bulmaya çalışırlar. Kendi tiplerinde çok az öğretmen olduğu için sınıfta güçlük yaşarlar. Nesnel materyalleri tercih ederler. Teorileri ve altında yatan ilkeleri çok çabuk anlarlar. Zamanı ve insanları unuttukları zaman araştırmalarını ve okumalarını özümseyebilirler. Ciddi okumalar gerekmediği zaman bile haftada 3 ile 9 saat arasında çalıştıklarını bildirirler. Lisede yeterince çalışmayan birisi için üniversite bir şok etkisi olabilir. Yalnız çalışmayı tercih ederler.

Etkinlikleri:

Meraklarını gidermek istedikleri için iş onlar için oyundur. Ders dışındaki etkinlikleri genellikle müziktir. Atletik olaylarda bulunmaktan hoşlanırlar. Arkadaşlarının onları asla anlayamadığı projeye, derse dalmış olabilirler.

Stres nedenleri:

Ayrıntılara dikkat etmeme.

Mantıkları açık bir şekilde anlaşılmadığında arkadaşlarının ilgisizliği.

Sosyal desteğin yetersizliği.

Başkaları tarafından ihmal edilme.

Nadiren takdir etme/edilme.

Stresle başa çıkma:

Eylemde bulunmadan önce o şeyi düşünme

Başkalarının ve kendilerinin ne olduğu konusunda mantığı arama

Eleştiriler karşısında sakin olma

Kurallar karşısında başarılı olma yolunu bulma

Sosyal temaslar kurmak için çaba gösterme

Etkinliklere katılmak için arkadaşları davet etme

Dış baskılara iyi bir şekilde adapte olma

İnsan ilişkileri:

Genellikle ilgilendikleri birçok konuda iyi olan yetenekli, zeki, meraklı, ilgi çekici, heyecan verici kişilerdir. Önceden tahmin edilebilen geleceğin dışında söz vermezler. Neredeyse tamamıyla şimdiki anda yaşarlar. Uzun süreli vaatlerde bulunmaktan çok, günün belli bir zamanındaki şeyleri almayı tercih eder. Bir ilişki onların merakını uyandırırsa ve tatmin ederse, ilişkiyi güçlü ve sağlıklı bir şekilde korumak için günlük temel eylemleri yerine getirirler. Bir şekilde ilgiyi kaybederse onların doğal eğilimleri oradan uzaklaşmak olacaktır.

Güçlü yönleri:

İyi dinleyicidirler.

Genellikle kendine güvenlidirler.

Uygulamacı ve gerçekçidirler, günlük ilgileri yakalamaya çalışırlar.

Çatışma ya da eleştirilerle tehdit edilmezler.

Cezaya başvurmak ilgilerini çekmemesine rağmen zaman zaman cezayı kullanırlar.

Başkalarının ihtiyaçlarına saygı duyarlar.

Genellikle kolay geçinen kişilerdir ve eşlerini savunmak isterler.

Çatışmalardan ve eleştirilerden kişisel olarak tehdit edilmiş hissetmezler.

Yeteneklerini kullanacakları şeylere yaklaşırlar.

Günlük basit ihtiyaçlarda talepkar değillerdir.

Zengin hayal ve yaratıcılık güçleri vardır.

Zayıf yönleri:

Duygularını ve hislerini ifade etmede iyi değillerdir (doğal değillerdir). Tamamıyla anı yaşarlar. Bu nedenle uzun süreli vaatlerde (sorumluluklarda) güçlükleri vardır. Başkalarının ne hissettiği ile aynı frekansta değillerdir, duyarsız olabilirler. Aşırı derecede gözlerden uzak olma eğilimleri vardır. Kişisel sınırlara (mesafelere) ihtiyaç duyarlar. Eylemde ve heyecan verici olaylarda başarılı olurlar ve onları ortaya çıkarmada heyecanlıdırlar. Başkalarının duygularını anlamada doğal olamazlar; duygusal ihtiyaçlara tepkide yavaş olabilirler. Kendi duygu ve hislerini ifade edebilmede doğal davranmazlar. Başkalarından şüphelenme ve güvenmeme eğilimi gösterebilirler. Parayı idare etme gibi uygulanabilir problemlerde iyi olamayabilirler. Kötü ilişkiden ayrılmada güçlük yaşayabilirler.

Sevgili olarak içedönük düşünen tipler

Çok derin ve heyecanlı bireyler olabilirler. Güçlü düşünme tercihleri onları ulaşılması zor ve olaylardan uzak duran bireyler olarak gösterebilir. Özellikle yeni duyumlar ve yaşantılarla ilgilenmelerini sağlayan şimdiki anda yaşarlar. Sezgisel ve algısal tercihleri onları maddesel konuma getirir. Bu tutumlar sıklıkla onları karşı cinse çekici yapar. Aşırı derecede bağımsızdırlar ve bir ilişkide kendi sahip oldukları mesafenin korunmasına ihtiyaç duyarlar. Rutin ve katı planlardan hoşlanmazlar ve başkaları tarafından kontrol edilmeye direnç gösterirler. Bir ilişki kendileri için sıkıcı ve bunaltıcı olmaya başlarsa o ilişkiyi düzenlemeyi ya da onun üstesinden gelmeyi deneyeceklerdir. Kendi temel ihtiyaçlarını sağlayan ve onlara yeni yaşantılar sunan ilişkiler ortaya çıktığında, ilişkiyi canlı tutmak için ne gerekiyorsa onu yapmaktan mutlu olurlar. Cinsel anlamda, aşkı ve sevgiyi fiziksel bir davranış olarak ifade etmekten çok, aşka ve sevgiye mahremlik olarak yaklaşırlar. Bedensel zevklerle ilgilidirler ve nefsanidirler (tenseldiler). Gün be gün kendi sorumluluklarını alırlar. Ömür boyu kararlar almaktan hoşlanmazlar. İçedönük düşünen tipler bir şeyleri belirlemeyi, düzenlemeyi severler ve kişisel ilişkilerinde problem çıkarabilirler. Çok soru sorarak sorulara cevap vermekten kaçma eğilimindedirler. Karar verme süreçleri tamamıyla içsel olduğu için kendi fikirlerini çok fazla paylaşma ihtiyacında hissetmezler. Kendi görüş ve düşüncelerini arka planda tutmak zorunda olma eğilimleri vardır. Başka insanların bakış açılarını, görüşlerini dinlemekten hoşlanırlar. Başkalarıyla etkileşime girdikleri zaman “bilgiyi toplama” konumundadırlar. Bu yüzden görüşleri paylaşmak yerine sorular sorma eğilimleri vardır. Kendilerini tümüyle başkalarına açma zorunluluğu hissetmezler. Düşünme tercihleri kişiliklerine baskın olduğu için duygusal yönleri en az gelişen fonksiyonlarıdır. Aynı tipteki iki iyi gelişmiş birey sağlıklı bir ilişki oluşturmalarına rağmen içedönük düşünenlerin doğal partnerleri, dışadönük düşünen tipi baskın birisiyle en iyi bir şekilde birleşebilir. Genellikle kolay incinirler, savunmasızdırlar ve duygularıyla mücadele ederlerken belki de güçsüzdürler. Vefasız ve soğuk olarak görülürler. Oysa gerçekte onlar vefasız değillerdir ve tam olarak da onlara soğuk denemez. Yaşamlarını basit bir şekilde yaşarlar ve doğal akışlarla iyi geçinirler.

İçe Dönük Düşünen Tip 2 Kişilik Analizi: İçe Dönük Düşünen Tip

Ebeveyn olarak içedönük düşünen tipler:

Çocuklarını disipline etmek için ilgiyi toplamakta güçlükleri vardır. İçedönük düşünen ebeveynler esnektirler, geldiklerinde bir şeyleri almaktan hoşlanan kontrolsüz ailelerdir. Kontrol edilmiş olmaktan hoşlanmazlar ya da başkalarını kontrol etmekten hoşlanmazlar. Çocuklarına kendilerine ait bir oda verirler. Disiplin gerektiğinde çok fazla zorlu yaşamadan idare etmeyi becerebilirler. Kendi değerlerini çocuklarının değerlerinden daha önemli olarak görmezler. Muhtemelen kendileri ve çocukları arasında bir mesafe korumaktadırlar. Çocuklarının içinde yaşaması için yapılandırılmış bir çevre oluşturmada eşlerine oldukça güvenirler. Yönetilmekten ve kontrol edilmekten hoşlanmazlar ve başkalarını yönetmekten ve kontrol etmekten de hoşlanmazlar (buna çocukları da dahildir). Bazı özel anlar süresince içedönük düşünen ebeveynler çocuklarının bakış açılarını yakalayabileceklerdir. Onların ilgilerini ve dünyayı algılayış tarzlarını öğrenebileceklerdir. Çocuklarıyla balık tutma, sandal kullanma, avcılık vb. gibi açık hava etkinliklerinde zaman geçirmekten hoşlanırlar.

Arkadaş olarak içedönük tipler:

Coşkundurlar, başkalarına çekici gelen yaşama çocuksu yaklaşırlar. İçedönük düşünen kişiler özel aşk hobilerini paylaşacak arkadaşlar edinirler. Çok güçlü sezgisel tercihleri olan insanları anlamakta güçlükleri vardır ve ortak bir ilgiyi veya hobiyi paylaşmadıkça bu bireylerle zaman harcamazlar. İlgilerini paylaşmayan kimselere karşı ilgili ve sabırlı değillerdir ve onlarla ya az zaman harcar ya da hiç harcamazlar. Çekingen içedönük düşünen tipleri etkileyen coşkun, ateşli, konuşkan mizaçlı dışadönüklerle zaman harcamaktan hoşlanırlar. Her bir tipteki kişilerle iyi geçinebilirler ancak, ortak ilgilere sahip olanlarla daha iyi muhabbet kurarlar ve değer verirler.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><b><i><u>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız


data-ad-client="ca-pub-2336117989709366"
data-ad-slot="5297746677"
data-ad-format="auto">

Google
 

Son yorumlar

Anket

islamikariyer.com (2006-2008).